przechylić się


przechylić się
1. Przechylić się na czyjąś stronę «opowiedzieć się po czyjejś stronie, stać się czyimś stronnikiem»: Sama partia – ostatnia reduta władzy – przechylała się na naszą stronę. J. Kuroń, J. Żakowski, PRL.
2. Szala (zwycięstwa) przechyliła się na czyjąś stronę «ktoś zdobył przewagę, zyskał szansę zwycięstwa»: Każda licząca się firma chce być przygotowana do dokonania błyskawicznej wolty, jeśli szala zwycięstwa zacznie się przechylać na stronę rywali. Wprost 897/2000.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przechylać się – przechylić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} przyjmować pochyłą pozycję; wychylać się na zewnątrz czegoś, przez coś; zwisać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przechylać się przez poręcz.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}szala (zwycięstwa) przechyla się – przechyliła… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przechylić — dk VIa, przechylićlę, przechylićlisz, przechylićchyl, przechylićlił, przechylićlony przechylać ndk I, przechylićam, przechylićasz, przechylićają, przechylićaj, przechylićał, przechylićany «zmienić pozycję czegoś w kierunku od pionu ku poziomowi,… …   Słownik języka polskiego

  • przechylić — szalę (zwycięstwa) na czyjąś stronę «spowodować, że ktoś zdobył przewagę, jest bliski zwycięstwa»: Ani Hillary Clinton, ani Elizabeth Dole nie chowają się nieśmiało za plecami mężów. Nie są jedynie barwnym elementem politycznej scenografii, ale… …   Słownik frazeologiczny

  • przechylać się — 1. Przechylić się na czyjąś stronę «opowiedzieć się po czyjejś stronie, stać się czyimś stronnikiem»: Sama partia – ostatnia reduta władzy – przechylała się na naszą stronę. J. Kuroń, J. Żakowski, PRL. 2. Szala (zwycięstwa) przechyliła się na… …   Słownik frazeologiczny

  • zwycięstwo — Przechylić szalę zwycięstwa na czyjąś stronę zob. przechylić. Pyrrusowe zwycięstwo zob. pyrrusowy. Szala zwycięstwa przechyliła się na czyjąś stronę zob. przechylić się 2. Zwycięstwo na całej linii zob. linia 6 …   Słownik frazeologiczny

  • strona — 1. Brać, wziąć, trzymać czyjąś stronę; być, stać, stawać po czyjejś stronie «być czyimś stronnikiem, być zwolennikiem kogoś lub czegoś; solidaryzować się z kimś, popierać kogoś»: Jadzia trzyma jej stronę, Gąbiński – Szczęsnego i tak się… …   Słownik frazeologiczny

  • szala — Kłaść, położyć coś na szali; rzucić coś na szalę «ryzykować, zaryzykować, stawiać, postawić na coś, opowiedzieć się za czymś»: (...) idąc na spotkanie w stoczni, położyli na szali swe dalsze losy polityczne (...). J. Rolicki, Gierek. Prezydent F …   Słownik frazeologiczny

  • przeważyć — dk VIb, przeważyćżę, przeważyćżysz, przeważyćważ, przeważyćżył, przeważyćżony przeważać ndk I, przeważyćam, przeważyćasz, przeważyćają, przeważyćaj, przeważyćał, przeważyćany 1. «kolejno zważyć coś; sprawdzić ciężar czegoś, ważąc ponownie»… …   Słownik języka polskiego

  • zachybotać — dk IX, zachybotaćoczę (zachybotaćocę), zachybotaćoczesz (zachybotaćocesz), zachybotaćocz, zachybotaćał, zachybotaćany, rzad. I, zachybotaćam, zachybotaćasz, zachybotaćają, zachybotaćaj 1. «poruszyć czymś w różne strony; zakołysać, zachwiać» Fale… …   Słownik języka polskiego

  • przewiesić — dk VIa, przewiesićwieszę, przewiesićsisz, przewiesićwieś, przewiesićsił, przewiesićwieszony przewieszać ndk I, przewiesićam, przewiesićasz, przewiesićają, przewiesićaj, przewiesićał, przewiesićany 1. «przerzuciwszy coś przez coś, umieścić na tym; …   Słownik języka polskiego